Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Τρόπος Προσέγγισης

Τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα των ειδικών χαρακτηρίζονται από ήθος, αφιέρωση στην υπηρεσία του ανθρώπου και επιστημονική κατάρτιση.
Οι κυριότερες συνθήκες που διέπουν την συμβουλευτική του
κέντρου είναι οι εξής:
Ενσυναίσθηση- βαθιά κατανόηση των συναισθημάτων και των νοημάτων των συμβουλευόμενων από τον θεραπευτή, σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης .Ο σύμβουλος ακολουθεί βήμα- βήμα τον συμβουλευόμενο χωρίς να είναι εκείνος ο οποίος υποδεικνύει λύσεις, αλλά από κοινού βρίσκουν την πλέον κατάλληλη για το άτομο.
Η Αποδοχή και ο Σεβασμός της οποιασδήποτε συμπεριφοράς ή κατάστασης του συμβουλευόμενου είναι ένας σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης από τον Σύμβουλο -θεραπευτή. Το κάθε πρόσωπο αξίζει τον σεβασμό των άλλων σαν μια μοναδική προσωπικότητα.
Η Αυθεντικότητα και γνησιότητα του λόγου και της στάσης του Συμβούλου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που διαθέτουν οι Σύμβουλοι του κέντρου μας.
Ο Σύμβουλος –Θεραπευτής είναι ευθύς και ειλικρινής με ένα γνήσιο τρόπο, λειτουργώντας πάντα επιστημονικά προστατευτικά προς τον συμβουλευόμενο , αλλά μέσα σε μια έντιμη συνδιαλλαγή.
Η Εχεμύθεια και το απόρρητο της συνεδρίας είναι η βασική αρχή όλων των θεραπευτικών σχέσεων και παρέχεται με κάθε προσοχή.
Η Συνέπεια των λόγων και των πράξεων του Συμβούλου –θεραπευτή είναι το απαραίτητο συστατικό για μια ομαλή σχέση Συμβουλευόμενου και Συμβούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου