Ομάδα ενηλίκων

Ομαδική Συμβουλευτική (group therapy) ενηλίκων.
            Η ομάδα ενηλίκων αποτελείται από 8 έως 10 άτομα και έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως την ενδυνάμωση των ατόμων μέσα από την ανταλλαγή απόψεων των μελών της. Το μοίρασμα των προβληματισμών και των συναισθημάτων με άλλους ανθρώπους, το «ότι είμαστε μαζί» έχει σαν αποτέλεσμα να ελαφρύνει το βάρος της μοναξιάς του ατόμου στον δικό του προβληματισμό.
            Σε ένα κλίμα ευαισθησίας, σεβασμού και αποδοχής προς κάθε ένα μέλος, τα μέλη της ομάδας ανακαλύπτουν τις αλήθειες που αφορούν τους προβληματισμούς τους και αισθάνονται ότι ανήκουν σε μία συνεργατική ομά­δα, υποστηριγμένοι και ενδυναμωμένοι ώστε να βρουν νέους τρόπους αντίλη­ψης και αντιμετώπισης των θεμάτων τους.
            Επικυρώνεται η αξία του κάθε προσώπου στην ομάδα, και οι άνθρωποι μαθαίνουν να «ακούν» ο ένας τον άλλον σε βάθος με κατανόηση και ευαι­σθησία.
            Η ομάδα λειτουργεί με μία ελευθερία του κάθε προσώπου να εκφραστεί όσο εκείνο θέλει και μία ελευθερία και εμπιστοσύνη για το πώς θα εξελιχθεί η ομάδα και πού θα φθάσει.

Ομάδα art therapy.
            Η ομάδα art therapy αποτελείται συνήθως από 4 έως 6 άτομα.
            Συμμετέχουν συνήθως άτομα που τους αρέσει να εκφράζονται και να διερευνούν τους προβληματισμούς τους μέσα από την τέχνη που μπορεί να είναι ζωγραφική, πηλός, κολάζ, ή θέατρο.
            Παρέχεται (προσφέρεται) από τον Σύμβουλο σεβασμός και ελευθερία στην επιλογή του μέσου έκφρασης και υπάρχει συνεργασία και συντροφι­κό­τητα στην διερεύνηση των μηνυμάτων που εκφράζονται μέσα από την δη­μι­ουργία των έργων τους.