Συμβουλευτική Οικογένειας.


Συμβουλευτική Οικογένειας.
Η οικογενειακή συμβουλευτική συνήθως παρέχεται σε οικογένειες που απευθύνονται στον Σύμβουλο – Ψυχολόγο με αίτημα να επιλύσει το πρόβλημα που παρουσιάζεται από ένα μέλος της οικογένειας.
Όταν κατόπιν συζήτησης με τους γονείς της οικογένειας φανεί ότι το πρόβλημα έχει διαστάσεις και στα άλλα μέλη της οικογένειας, τότε αποφασίζεται από κοινού με τους γονείς η οικογενειακή συμβουλευτική.
Ο Προσωποκεντρικός τρόπος αντιμετώπισης της οικογένειας εκφράζεται με το να ακουσθούν όλα τα μέλη με προσοχή και σεβασμό κατά την διάρκεια της συνεδρίας. Όσο η διαδικασία κατά τη διάρκεια των συνεδριών προχωρά, ο Σύμβουλος γίνεται, με την προσωπικότητά του και το παράδειγμά του, οδηγός για τα μέλη της οικογένειας στο να αρχίζουν και εκείνα να ακούουν με ένα διαφορετικό τρόπο ενσυναίσθησης και να εκφράζονται με μεγαλύτερη ελευθερία και σεβασμό προς τους άλλους. Αρχίζουν σιγά-σιγά να αποδέχονται τον διαφορετικό τρόπο αντίληψης ο ένας του άλλου και να προσπαθούν ο ένας να κατανοήσει τις ανάγκες του άλλου.
Τα θέματα που μπορεί να απασχολούν μία οικογένεια είναι ποικίλα και κάθε οικογένεια είναι μοναδική καθώς τα θέματα που φέρνει διαφέρουν από των άλλων οικογενειών και επίσης ο τρόπος προσέγγισής τους διαφέρει από οικογένεια σε οικογένεια.
Κάποια από αυτά τα θέματα που προκαλούν συγκρούσεις αλλά και προβληματισμούς μέσα στην οικογένεια είναι λόγω της παραβατικότητας που υπάρχει από ένα παιδί, από την δυσκολία εφαρμογής ορίων στα παιδιά, από μία απώλεια που έχει συμβεί στην οικογένεια, θέματα που έχουν σχέση με εθισμούς ενός μέλους (internet, ουσίες), με διατροφικές διαταραχές (ανορεξία, βουλιμία) ενός μέλους της οικογένειας κ.ά.
Η συχνότητα των συναντήσεων είναι ανάλογη με τα προβλήματα που υπάρχουν.
Συνήθως οι συναντήσεις είναι κάθε 15 ημέρες και η διάρκειά τους είναι 2 ώρες.